Vitajte

Slovenská asociácia verejného zdravia (SAVEZ) je mimovládna organizácia (občianske združenie), ktorá vznikla v júni 2003 z iniciatívy European Public Health Association (EUPHA) a Open Society Institute (OSI). Od novembra 2003 je SAVEZ členom EUPHA a má zastúpenie v EUPHA Governing Council (2 reprezentanti) a EUPHA International Scientific Committee (1 reprezentant).

ďalej

 

Partneri

OSF KISH World Health Organization