SAVEZ konferencia 2017

SAVEZ bol spoluorganizátorom 3-tej V4 konferencie verejného zdravotníctva, ktorá sa konala v dňoch 19 – 20 októbra 2017  v Prahe, Česká republika. 

 

Viac informácií je nájsť na hlavnej stránke konferencie: V4 PHC 2017