SAVEZ konferencia 2011

"Posilňovanie systému verejného zdravotníctva"

4. konferencia SAVEZ s medzinárodnou účasťou

Termín konania:     9.-10. jún 2011
Miesto konania:   Hotel Yasmin, Košice, http://www.hotel-yasmin

 4. konferencia SAVEZ_2011 -_Zbornik_prispevkov
V4 STEPS_workshop - Zbornik prispevkov
(EN)
Interview - Radio Lumen
(EN/SK)
Zbornik abstraktov

SAVEZ_2011_Druha_informacia

SAVEZ 2011 - Prva informacia

Galéria - Fotografie zo 4. konferencie SAVEZ

Cieľ konferencie

  

Hlavným cieľom 4. konferencie SAVEZ s medzinárodnou účasťou „Posilňovanie systému verejného zdravotníctva“ je podpora kľúčovej úlohy verejného zdravotníctva v procese rozvoja zdravia obyvateľov. Odborníci spolu s pozvanými zástupcami štátnych inštitúcií, samosprávy a mimovládnych organizácií budú hovoriť o nových možnostiach interdisciplinárnej, medzirezortnej a medzinárodnej spolupráce v oblasti politiky, vzdelávania, výskumu a výkonu verejného zdravotníctva v SR.

SACCME pridelila podujatiu 9 kreditov
http://saccme.cme.sk/sz/p1/id5302/702/4-konferencia-savez-s-medzinarodnou-ucastou.html

 

4. konferenciu SAVEZ s medzinárodnou účasťou podporili

[Obrázok][Obrázok][Obrázok]

[Obrázok] [Obrázok][Obrázok]