SAVEZ konferencia 2015

SAVEZ je spoluorganizátorom stretnutia na vysokej úrovni o chronických neprenosných ochoreniach V4 High-level Meeting on NCDs, ktoré sa bude konať v dňoch 27 – 29 septembra 2015  v Košiciach.

Viac informácií je nájsť na hlavnej stránke konferencie: V4 NCDs 2015