Ukončené projekty

LORIDIS
Longitudinálny výskum invalidizujúcich chronických chorôb
APVV-0220-10 / UPJS Lekárska fakulta
máj 2011- okt 2014

PHIRE
Public Health Innovation and Research in Europe
EC DG SANCO / EUPHA - European Public Health Association
september 2010 – február 2013

EURO-URHIS 2
EU 7th FRP / University of Manchester, UK
január 2009 - december 2012

STEPS
EU 7th FRP / University College London, EUPHA, Association “Skalbes“
január 2009 - december 2011

V4 conference
4 konferencia SAVEZ  medzinárodnou účasťou „Posilnenie systému verejného zdravotníctva“
4th International SAVEZ Conference “Strengthening Public Health Systems
International Visegrad Fund / SAVEZ, Slovenská republika
máj 2011 –  október 2011

EURO-URHIS
Európsky systém urbánnych indikátorov zdravia
[European Urban Health Indicators System]
EC DG SANCO / University of Manchester, Veľká Británia
august 2006 – júl 2008

SPHERE
Posilnenie výskumu v oblasti verejného zdravia v Európe
[Strengthening Public Health Research in Europe]
EU 6th FRP / University College London, Veľká Británia
január 2005 - december 2007
 
healthPROelderly
Podpora zdravia starých ľudí: sociálne determinanty, nerovnosť a udržateľnosť
[Evidence Based Guidelines on Health Promotion for Older People: Social determinants, Inequality and Sustainability]
EC DG SANCO / Austrian Red Cross, Rakúsko
apríl 2006 - december 2008

Opti-Work
Optimalizácia stratégií pre pracovnú integráciu ľudí so zdravotným postihnutím
[Optimising strategies for integrating people with disabilities into work]
EU 6th FRP / Institute for Rehabilitation Research, Hoensbroeck, Holandsko
január 2005 - december 2007

HP-Source.net
Nástroj pre hodnotenie ochrany zdravia
[Health Promotion Discovery Tool]
International Union for Health Promotion and Education - IUHPE
apríl 2005

SAVEZ
Založenie Slovenskej asociácie verejného zdravia: Zapojenie komunity 14836 - Projekt asociácií verejného zdravia
[Establishment of the Slovak Public Health Association: Project to Support Public Health Associations, Agreement No. 14836]
Open Society Institute - OSI / European Public Health Association - EUPHA
máj 2003 - december 2005