EURO-URHIS 2

Názov v slovenčine:

Európsky systém zdravotných indikátorov v mestách 2
Názov v angličtine: European Urban Health Indicators System Part 2
Skrátený názov: EURO-URHIS 2
Web-stránka: http://www.urhis.eu/
Hlavný koordinátor: University of Manchester, Veľká Británia
 Zúčastnené krajiny:

Francúzsko (Bordeaux, Montpellier), Holandsko (Amsterdam, Utrecht), Litva (Kaunas, Siauliai), Lotyšsko (Liepaja), Macedónsko (Skopje, Tetovo), Nemecko (Duesseldorf, Kolín), Nórsko (Oslo, Tromso), Rumunsko (Iasi, Bistrita, Craiova), Slovenská Republika (Bratislava, Košice), Slovinsko (Maribor, Ljubljana), Veľká Británia (Manchester, Glasgow, Cardiff, Birmingham, Liverpool), Turecko (Ankara, Izmir), Vietnam (Hanoi, Ho Chi Minh)

Národný koordinátor: SAVEZ - Iveta Rajnicova-Nagyova, od Sept 2010
iveta.rajnicova@upjs.sk
SAVEZ - Zuzana Katreniaková, do Sept 2010
Trvanie projektu: 01.01.2009 – 30.12.2012

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU

Európska Komisia vytvorila prostredníctvom spolufinancovania výskumných projektov veľký súbor zdravotných indikátorov, ktorých zber je dobre zadefinovaný na národnej i regionálnej úrovni.  V súčasnosti však absentuje možnosť porovnávania zdravia špecifických populácií, akou je napr. mestská populácia. Neexistuje súbor zdravotných indikátorov, na základe ktorých by bolo možné porovnávať zdravie ľudí žijúcich v mestách, resp. v jednotlivých mestských častiach. EURO-URHIS 2 je druhou fázou medzinárodného projektu, do ktorého je zapojených 30 partnerských miest v 12 európskych krajinách a vo Vietname. Za Slovensko boli do projektu vybrané mestá Bratislava a Košice.

Hlavným cieľom projektu je zozbierať relevantné údaje týkajúce sa zdravia ľudí žijúcich v mestách, vyvinúť a poskytnúť nástroje pre politiku založenú na dôkazoch, vyvinúť metodológiu pre prierezové a longitudinálne hodnotenie zdravia mestskej populácie.

Prvá fáza projektu (EURO-URHIS) identifikovala súbor 45 indikátorov, relevantných pre hodnotenie zdravia mestskej populácie. Druhá fáza (EURO-URHIS 2) je zameraná na zber 22 indikátorov dostupných z existujúcich štatistických zisťovaní, podporených dotazníkovým prieskumom u dospelej a adolescentnej populácie. Projekt je financovaný Európskou Komisiou v rámci 7. RP, špecifický program Spolupráca (č. 223711), priorita Zdravie (FP7-HEALTH-2007-B).

VÝSLEDKY PROJEKTU

Profily zdravia

HealthProfile_Bratislava_25082012
HealthProfile_Kosice_25082012

 

Metodológia

EURO_URHIS_2_WP6_Cookbook

 

Webové nástroje

UHI webový nástroj