Kontakt

SAVEZ- Slovenská asociácia verejného zdravia
Tr. SNP 1

040 11 Košice
Slovensko


tel.: +421 902 240 300, +421 905 757 261
e-mail: savez@savez.sk
web: www.savez.sk