SAVEZ konferencia 2006

"Podpora zdravia – 20 rokov od Ottawy po Bangkok"

2. konferencia SAVEZ s medzinárodnou účasťou
21. - 22. september 2006, Košice, Slovenská republika

Cieľ konferencie:
Za účasti zástupcov štátnych inštitúcií, mimovládnych organizácií a komunít prezentovať stratégiu, priority a nástroje podpory zdravia na Slovensku a v zahraničí. Vytvoriť priestor pre hľadanie nových možností a perspektív interdisciplinárnej, medzirezortnej a medzinárodnej spolupráce v oblasti podpory zdravia v SR.

SAVEZ_2006_prva_informacia
SAVEZ_2006_druha_informacia

Prednášky na stiahnutie:

  • Hlavné prednášky
  • Programy podpory zdravia
  • Nerovnosti v zdraví
  • Chronické choroby
  • Zdravé mestá a pracoviská
  • So zdravím súvisiace rizikové správanie
  • Školy podporujúce zdravie
  • Odborné semináre