SAVEZ konferencia 2013

"Pridať roky životu a život rokom v krajinách V4"

1. V4 konferencia verejného zdravotníctva a 5. Medzinárodná vedecká konferencia SAVEZ

 

Dátum:  9 - 10 máj 2013

Miesto:  Hotel Yasmin, Košice; http://www.hotel-yasmin.sk

Jazyk:   angličtina, slovenčina, čeština, maďarčina a poľština; 
        so simultánnym tlmočením do všetkých týchto jazykov

 

NOVÉ !

Podrobné informácie o konferencii nájdete na stránkach konferencie


Základné informácie

Hlavným cieľom podujatia je podporiť ďalší rozvoj systémov verejného zdravotníctva v krajinách V4 (Visegradskej štvorky) a predlžiť priemernú dĺžku života v dobrom zdraví v týchto krajinách.

Prvá informácia - 1st_V4_PH_conference - first annoucement.pdf 

===> Výzva na podávanie abstraktov - predĺžená do 31. januára 2013 <===

Profesionáli v oblasti verejného zdravotníctva sú pozvaní k zasielaniu abstraktov ústnych a posterových prezentácií do 31 janurára 2013. Abstrakty musia byť napísané v anglickom jazyku a nesmú presiahnuť maximálny limit 300 slov. Téma abstraktov nie je obmedzená hlavnou témou konferencie, vítané sú aj abstrakty z iných oblastí verejného zdravotníctva. Predložené abstrakty  budú posudzované Medzinárodnou vedeckou komisiou. Oznámenie o prijatí alebo odmietnutí abstraktu bude zaslané autorom v polovici februára 2013. 
On-line formulár pre podávanie abstraktov