Organizácie VZ - Aktívne chvíle oddychu

Názov v slovenčine: Aktívne chvíle oddychu
Názov v angličtine: Active Moments of Leisure
Logo organizácie:
Akronym: ACHO
Rok vzniku: 1996
Webstránka: http://www.tapdance.sk/Acho.htm
   
Kontaktná osoba: Igor Šabla
Adresa: Tabakova 6, 81107 Bratislava
Email: acho@tapdance.sk
Telefón, fax: -, -
   
Poslanie, vízia: Účelom ACHO je združovať záujemcov o aktívne využívanie svojho voľného času, organizovať a riadiť aktivity podporujúce aktívny voľný čas v oblasti umenia, formovania postavy, remesiel, atď., realizovať tréningy/cvičenia vo voľnočasových aktivitách a rozširovať tieto aktivity medzi rôzne cieľové skupiny.
Hlavné aktivity: pravidelné kurzy, workshopy, súťaže, letné tábory« Naspäť na zoznam