On-line dotazník Zdravá komunita

Školy, domácnosti, cesty a sídliská majú zásadný vplyv na zdravie detí. Len niekoľko minút trvá test, prostredníctvom ktorého môžeme získať určitý obraz o tom, ako sú naše komunity (mestá, mestské časti, obce) zdravé pre deti. Pozývame Vás k vyjadreniu Vášho názoru na uvedenú problematiku vyplnením dotazníka na tejto webstránke. Tento dotazník vychádza z dotazníka Americkej asociácie verejného zdravotníctva (APHA) (http://www.apha.org/nphw/2006/quiz.cfm) a bol upravený na podmienky SR. Odpovedať môžete výberom jednej z uvedených možností, prípadne stručným vyjadrením sa vo vyhradenom priestore.

Údaje o respondentovi

MAJÚ DETI VO VAŠEJ KOMUNITE DOSTATOK MOŽNOSTÍ NA POHYBOVÉ (ŠPORTOVÉ) AKTIVITY?

  Áno Nie Neviem
1. Môžu chodiť deti bezpečne pešo alebo bicyklom do školy?
Ak nie, uveďte prečo:
2. Majú deti v škole dostatok možností na pohybovú aktivitu?
Ak nie, uveďte prečo:
3. Je vo vašom okolí dostatok bezpečných a čistých plôch na hranie, napr. parky, detské ihriská a mestské centrá?
Ak nie, uveďte prečo:
4. Trávia deti čas pozeraním TV, alebo hraním sa na počítači namiesto pohybu vonku?
Ak áno, uveďte prečo:

STRAVUJÚ SA DETI VO VAŠEJ KOMUNITE ZDRAVO?

  Áno Nie Neviem
5. Majú deti v škole zabezpečený pitný režim?
Ak nie, uveďte prečo:
6. Dostávajú deti v škole čerstvú zeleninu a ovocie?
Ak nie, uveďte prečo:
7. Sú v školách vo vašej komunite automaty na sladené nápoje
8. Je vo vašom okolí v blízkosti škôl veľa reštaurácií rýchleho občerstvenia?
9. Je vo vašom okolí predajňa potravín, ktorá ponúka čerstvé ovocie a zeleninu?
Ak nie, uveďte prečo:

DÝCHAJÚ DETI VO VAŠEJ KOMUNITE ČERSTVÝ VZDUCH?

  Áno Nie Neviem
10. Je vo vašom okolí zakázané fajčenie na verejných priestranstvách?
11. Majú reštaurácie vo vašom okolí oddelené (uzavreté) priestory pre nefajčiarov?
12. Sú vo vašom okolí miesta na prechádzky?
Ak nie, uveďte prečo:
13. Je vaša komunita ľahostajná k hlavným zdrojom znečistenia ovzdušia (priemysel alebo doprava)?
Ak áno, uveďte prečo:

JE DEŤOM VO VAŠEJ KOMUNITE POSKYTNUTÁ DOSTATOČNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ?

  Áno Nie Neviem
14. Je vo vašom okolí (do 5 km) zdravotnícke zariadenie pre deti?
15. Je vo vašom blízkom okolí (do 1 km) lekáreň?
16. Je vo vašom okolí (do 5 km) pohotovostná zdravotná služba?

JE VAŠA KOMUNITA BEZPEČNÁ PRE DETI?

  Áno Nie Neviem
17. Sú deti chránené pred vystavením škodlivému vplyvu olova v škole?
18. Sú deti chránené pred vystavením škodlivému vplyvu plesní v škole?
19. Sú deti chránené pred vystavením škodlivému vplyvu olova doma?
20. Sú deti chránené pred vystavením škodlivému vplyvu plesní doma?
21. Spolupracujete pri riešení bezpečnosti detí vo vašej komunite s políciou?
22. Sú vo vašom okolí (do 5 km) hygienicky nezávadné priestory na kúpanie?
23. Je vo vašom okolí (do 5 km) nejaké miesto s častejším výskytom úrazov detí?
Ak nie, uveďte prečo: