Projekty v oblasti verejného zdravotníctva

ProjektWebstránka
Znižovanie rozdielov: Stratégie pre boj s nerovnosťami v zdraví v Európe www.healthinequalities.org/
Účinnosť hodnotenia dosahov na zdravie www.euro.who.int/observatory
Sledovanie dostupnosti liekov v rámci EÚ www.euromedstat.cnr.it
Porovnávacia analýza existujúcich údajov o výžive a životnom štýle staršej populácie v Európe, najmä v nových pobaltských, stredo- a východo-európskych krajinách EÚ www.nutrition.uni-bonn.de
Európsky prieskum antimikrobiálnych látok spotreby www.esac.ua.ac.be
Európska surveillance pre cestovné infekcie www.ewgli.org

Ak je aj Vaša organizácia riešiteľom projektu v oblasti verejného zdravotníctva a máte záujem o uverejnenie základných informácií o tomto projekte na našej webstránke, vyplňte, prosím, nasledujúci dotazník: