Verejné zdravotníctvo v SR - on-line komunikácia cez systém ElluminatePozývame Vás k elektronickej on-line komunikácii systémom Elluminate o problematike verejného zdravotníctva na Slovensku .

Originál tejto pozvánky je z University of Iowa z USA, ktorá vlastní licenciu na systém a Vaše pracovisko nebude mať žiadne náklady (okrem času na internete) spojené s jeho prevádzkovaním. University of Iowa, po skúsenosti s medzinárodným použitím systému v spolupráci s Trnavskou univerzitou, chce teraz overiť možnosť národného použitia, čím nám dáva príležitosť preklenúť jazykovú bariéru.

Kontaktné osoby:
p. Gabriel Guliš - University of Southern Denmark, Esbjerg / Trnavská univerzita
ggulis@health.sdu.dk
p. Štefan Roda - Regionálny ÚVZ Rožňava
stefanroda @nextra.sk

 

Plán on-line stretnutí:

  • 8. decembra 2004 (streda) o 14,30
    téma: Verejné zdravotníctvo v európskom kontexte - medzinárodné konferencie
  • 24. novembra 2004 (streda) o 13,00 - úvodné skúšobné stretnutie II.
    téma: Čo je verejné zdravotníctvo?
  • 22. novembra 2004 (pondelok) o 13,00 - úvodné skúšobné stretnutie I.


Čo potrebujete k účasti na tejto komunikácii?

  • ak chcete aktívne komunikovať, potrebujete mať okrem počítača mikrofón a reproduktory
  • ak nemáte túto možnosť, môžete stretnutie sledovať, Vaša aktívna účasť však bude limitovaná na písanie odkazov a informácie zdieľané v písomnej forme 


Ako sa môžete stať účastníkom tejto komunikácie?
•  ak sa idete zúčastniť podobného stretnutia na Elluminate systéme prvý krát, je potrebné, aby ste si stiahli a nainštalovali niektoré podporné programy (trvá to asi 2-20 minút v závislosti od rýchlosti internetového pripojenia). Túto re-konfiguráciu Vášho systému môžete urobiť kedykoľvek cez nasledujúcu adresu: http://globalcampus.uiowa.edu:8080/support.html
•  ak máte podporné programy pre komunikáciu cez Elluminate systém už nainštalovanú, do samotnej komunikácie potom môžete vstupovať po vyplnení a potvrdení okienka "login" - stačí uviesť meno, pod ktorým budete na stretnutí vystupovať. Aktuálna adresa pre vstup je uvedená vždy pri termíne najbližšieho stretnutia, alebo o ňu môžete požiadať na adrese: ggulis@health.sdu.dk, alebo jkorcova@truni.sk

Tešíme sa na stretnutie a spoluprácu!