Organizácie VZ - Sekcia Psychológie zdravia pri SPS SAV

Názov v slovenčine: Sekcia Psychológie zdravia pri SPS SAV
Názov v angličtine: Section on Health Psychology
Logo organizácie:
Akronym: SPZ pri SPS SAV
Rok vzniku:
Webstránka: http://www.psychologia.sav.sk/sps/
   
Kontaktná osoba: PhDr. Dušan Selko
Adresa: NÚSCH, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 83348 Bratislava
Email: selko@nusch.sk
Telefón, fax: +421-2-59320237, -
   
Poslanie, vízia: Cieľom sekcie je spájať ľudí zaujímajúcich sa o psychológiu zdravia a spolupracovať s inými organizáciami pracujúcimi v oblasti podpory zdravia a prevencie chorôb.
Hlavné aktivity: konferencie a workshopy, pregraduálne a postgraduálne štúdium psychológie zdravia, výskumné projekty« Naspäť na zoznam