Organizácie VZ - Slovenská asociácia verejného zdravia

Názov v slovenčine: Slovenská asociácia verejného zdravia
Názov v angličtine: Slovak Public Health Association
Logo organizácie:
Akronym: SAVEZ
Rok vzniku: 2003
Webstránka: www.savez.sk
   
Kontaktná osoba: Iveta Rajničová-Nagyová, PhD.
Adresa: Tr. SNP 3, 04011 Košice
Email: iveta.rajnicova@upjs.sk
Telefón, fax: +421-905757261, -
   
Poslanie, vízia: Poslaním asociácie je ochrana, podpora a rozvoj zdravia obyvateľov Slovenska prostredníctvom vzdelávania, výchovy a výskumu.
Hlavné aktivity: konferencie a workshopy
výskumné projekty
publikácie
webstránka« Naspäť na zoznam