Organizácie VZ - Slovenský výbor pre UNICEF

Názov v slovenčine: Slovenský výbor pre UNICEF
Názov v angličtine: Slovak Council for UNICEF
Logo organizácie:
Akronym: SV UNICEF
Rok vzniku: 1993
Webstránka: http://www.unicef.sk/sk/
   
Kontaktná osoba: doc. MUDr. Veronika Lehotská, CSc.
Adresa: Nám. SNP 13, P.O.Box 52, 81000 Bratislava 1
Email: vero.lehotska@gmail.com
Telefón, fax: +421-903-411276, +421-2-52965082
   
Poslanie, vízia: Cieľom výboru je obhajovať práva detí v oblasti zdravia a sociálnej starostlivosti, vzdelávania a prevencie násilia.
Hlavné aktivity: iniciatíva Baby Friendly Hospitals, kampane na podporu práv detí, finančná a materiálna podpora pre deti v rozvojových krajinách« Naspäť na zoznam