Orgány združenia

Správna rada

 • Zuzana Katreniaková, MUDr., PhD. (Predsedkyňa Správnej rady)
  UPJŠ LF, Ústav sociálnej a behaviorálnej medicíny, Košice
 • Iveta Rajničová Nagyová, PhD. (Výkonná riaditeľka)
  UPJŠ LF, Ústav sociálnej a behaviorálnej medicíny, Košice
 • Darina Sedláková, MUDr., MPH
  Kancelária WHO v SR, Bratislava
 • Jana Kollárová, MUDr.
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
 • Peter Letanovský, Mgr.
  Ministerstvo vnútra SR, Bratislava